fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

แอพพลิเคชั่น “แบบทดสอบ ข้อสอบประถม ป.1 – ป.6”

วันนี้จะมาเสนอแอพพลิเคชั่นดีๆ จาก Google Play เป็นแอพพลิเคชั่น “แบบทดสอบ ข้อสอบประถม ป.1 – ป.6” ที่คุณครูประถม และเด็กๆ หรือบุคคลท่านใดที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอพได้แล้วที่นี่

รวมข้อสอบและแบบทดสอบความรู้สำหรับเด็กประถมศึกษา อนุบาล วิชาพื้นฐานและวิชาเสริม
ป1, ป2, ป3, ป4, ป5, ป6
รายชื่อวิชา มีดังนี้
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาภาษาไทย ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาพระพุทธศาสนา ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาศิลปะ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ ชั้น ป6
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป1
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป2
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป3
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป4
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป5
+ แบบทดสอบ ข้อสอบวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้น ป6

ดาวน์โหลดแอพ แบบทดสอบ ข้อสอบประถม ป.1 – ป.6

ที่มาplay.google.com

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...