fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงาน ก.พ. เชิญชวนท่านที่ต้องการเรียนรู้ เข้าอบรมผ่านสื่อออนไลน์ HRD : e-Learning

ซึ่งวันนี้ ครูประถม มีเว็บไซต์ จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เกี่ยวกับการอบรมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) มาฝากคุณครูทุกท่าน ซึ่งรายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

  • เป็นข้าราชการ หรือบุคลากรภาครัฐ
  • มีความตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
  • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในระดับที่สามารถใช้เพื่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์ได้
  • มี E-Mail Address เป็นของตนเองและสามรถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอบรมออนไลน์ได้ตามกำหนด

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตร/วิชา ศึกษาได้ที่ หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ocsc.chulaonline.net/

คู่มีการอบรม

[embeddoc url=”https://www.krupatom.com/wp-content/uploads/2019/09/สำนักงาน-ก.พ.-เชิญชวนท่านที่ต้องการเรียนรู้-เข้าอบรมผ่านสื่อออนไลน์-HRD-e-Learning.pdf” download=”all”]

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

หากครูท่านใดมีข่าวสารมาแลกเปลี่ยนสามารถทักมาหรือติดตามข่าวผ่านทาง ช่องทางดังต่อไปนี้

เฟสบุ๊คแฟนเพจ  ครูประถม.คอม
ไลน์แอด ครูประถม.คอม

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...