วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกวิชาการศึกษาความรู้สำหรับครูหลักสูตรการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์

หลักสูตรการ อบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์

การอบรม หลักสูตรสถานศึกษา ออนไลน์ ในช่วงนี้กำลังเป็นที่นิยมสำหรับครูยุคใหม่ เพราะบางครั้งเราอยู่ไกล แต่ใจก็อยากฝึกอบรมพัฒนาตนเสมอ เพื่อที่จะนำเอาวิทยาการใหม่ๆมาให้เด็กของเรา ครูประถม ก็เคยนำการอบรมออนไลน์มาฝากครูทุกท่าน

การอบรมมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ครูและผู้สนใจมีความรู้ความเข้าใจ

  2. เพื่อให้ครูและผู้สนใจสามารถออกแบบวิสัยทัศน์ โครงสร้างหลักสูตร และคำอธิบายรายวิชาได้

การอบรมจะใช้เวลา 6 ชั่วโมง ด้วยการศึกษาผ่าน Youtube สื่อ Powerpoint ที่สามารถโหลดได้ จากนั้นทำแบบทดสอบหากผ่านก็จะได้รับเกียรติบัตรโดยเกียรติบัตรจะมอบให้กับผู้ที่ทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป (ร้อยละ 80) และทางชมรมจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผ่าน Facebook และส่ง E-mail ไปยังผู้ที่ผ่านการอบรมเท่านั้น

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรสถานศึกษา

  1. ทำให้ทราบเป้าประสงค์ทางการศึกษาของชาติหรือหน่วยงานทางการศึกษา

  2. ทำให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับทิศทางและมาตรฐานในการจัดการศึกษา

  3. เป็นแนวทางในการกำหนดแผนการปฏิบัติงานของสถานศึกษาและครูในการจัดการเรียนรู้

  4. เป็นสารสนเทศที่ใช้อ้างอิงเพื่อกำหนดลักษณะและรูปแบบของสังคมในอนาคต

  5. เป็นเครื่องชี้วัดความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

  6. เป็นแผนการดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารงานตามนโยบาย

  7. เป็นเอกสารสำคัญในการอ้างอิงและให้แนวทางในการประเมินระดับความรู้ความสามารถของคนในชาติ

โดยหลักสูตรจะต้อง

✰สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของ

✰สนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม

✰มีการปรับปรุง ให้เป็นไปตามความต้องการและความจำเป็นตลอดเวลา

ตัวอย่างบทเรียน

กดสมัครเรียนหลักสูตร

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ การอบรม ที่ครูประถมนำมาฝากวันนี้  หากท่านใดสนใจเรื่องไหนที่อยากให้ครูประถมนำมาเผยแพร่เพิ่มเติมท่านสามารถติดตามข่าวผ่านทาง ช่องทางดังต่อไปนี้

เฟสบุ๊คแฟนเพจ  ครูประถม.คอม
ไลน์แอด ครูประถม.คอม

ทักมาพูดคุย/แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันบ่อยๆนะคะ

ขอขอบคุณที่มา ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอน แห่งประเทศไทย, ความรูจากผศ.ดร.มนตรี วงษ์สะพาน

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี