วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาคุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 62 เป็นต้นไป

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 62 เป็นต้นไป

คุรุสภา เปิดช่องทางการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภท ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และเพื่ออำนวยความสะดวก และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ขอรับบริการ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลที่เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและ  ลดภาระแก่ประชาชน ดังนี้

ประการที่ 1 ปิดช่องทางการยื่นคำขอรับบริการด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกประเภทผ่านทางไปรษณีย์ โดยให้ยื่นผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e – Services) ที่คุรุสภาพัฒนาขึ้นมา เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย

ประการที่ 2 คุรุสภาในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทำหน้าที่ในการรับคำขอ ตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลในระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e – Services) ที่คุรุสภาพัฒนาขึ้น ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดนั้น ๆ ได้แก่

  1. ขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  2. ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  3. ขอใบแทนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  4. ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอน
  5. คำขอคืนเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  6. การแจ้งเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลทางทะเบียน

โดยระยะเวลาการดำเนินการอนุมัติของแต่ละช่องทาง ดังนี้

  • ทางระบบ KSP e – Service และ KSP School ใช้เวลาดำเนินการ 30 วันทำการ
  • ยื่นที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา หรือยื่นที่เจ้าหน้าที่คุรุสภาที่ประจำ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ใช้เวลาดำเนินการ 60 – 90 วันทำการ

ที่มา: www.ksp.or.th

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี