วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกงานราชการงานราชการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

ครูประถม นำข่าวเปิดรับสมัครสอบข้าราชการมาฝากรายละเอียดมีดังนี้ค่ะ
รับสมัครวันที่

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ธันวาคม 2562

 

สถานที่รับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนอำนวยการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 (กาฬสินธุ์) เลขที่ 97/2 ถนนอภัย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียดอื่นๆ

สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)
1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
– ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน ทางวิศวกรรมโครงสร้าง
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับภาคีวิศวกร สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา

2. นายช่างโยธา 1 อัตรา เงินเดือน: 13,800 บาท
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี