Take a fresh look at your lifestyle.

ประกาศ สพม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ขอนำเสนอ ประกาศ สพม.ขอนแก่น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 19 ม.ค. 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแแหน่งที่รับสมัคร

1. ตำแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป

– กลุ่มวิชาเอก ดนตรี/ดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชาเอก ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา

2. ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน

วันเวลาสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ให้ขอรับใบสมัครได้ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ห้องประชุมแสงทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 15- 19 มกราคม 2567 เวลา 08.30- 16.30 น. ในเวลาราชการ

ประกาศ สพม.ขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม

ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี