fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือจินดามณีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมชาติ

นายกรัฐมนตรี มอบหมายกระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือจินดามณีส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรมชาติ
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้รายงานเรื่องการจัดพิมพ์หนังสือจินดามณี เล่ม 1 และจินดามณี ฉบับใหญ่ บริบูรณ์” ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมเผยแพร่หนังสือเล่มดังกล่าวให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ศึกษา เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ภาษา วรรณกรรม และจารีตประเพณีของไทยในอดีต รวมถึงต่อยอดการเผยแพร่องค์ความรู้ในหนังสือ อาทิ ประกวดการอ่านโคลง กาพย์ กลอนที่อยู่ในหนังสือจินดามณี
ดังนั้นจึงมอบหมายให้หน่วยงานสังกัดเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี โดยจะเผยแพร่ไปยังหน่วยงานราชการ ห้องสมุดสถานศึกษาทั่วประเทศ ขณะที่กรมศิลปากร รายงานว่าในปีนี้จะนำหนังสือจินดามณีไปจำหน่ายงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปลายเดือนมีนาคมที่จัดขึ้น ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อีกทั้งจะประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการต่อยอดการจัดประกวดอ่านโคลง กาพย์ กลอน อีกด้วย
สำหรับการจัดพิมพ์หนังสือจินดามณีดังกล่าว จะทำให้ผู้อ่านได้เห็นลักษณะของหนังสือแบบเรียนไทยในอดีต เป็นประโยชน์ต่อเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการที่สนใจวรรณคดีและอักษรศาสตร์ได้มีโอกาสศึกษา
ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...