fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ. แจ้ง กศจ. เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย หากเป็นไปตามเกณฑ์ดังนี้

สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แจ้ง

เรื่องขอตรวจสอบข้อมูลการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย

 

อ้างถึงหนังสือ

ตามที่ท่านได้มีหนังสือกับถึงประธาน กรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็น ครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนั้น สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีพศ 2562 โดยกล่าวอ้างว่าที่ผ่านมามีการเปิดสอบแข่งขันทุกปี แต่จะขาวที่ปรากฏสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ข้อมูลว่าไม่อาจเปิดสอบได้เนื่องจากยังมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่จนกว่าจะครบ 2 ปี ซึ่งผู้ร้องเรียนเกรงว่าจะมีการ เปิดสอบแข่งขันได้ในปีพ.ศ 2563 หรือพ.ศ 2554 ส่งผลให้เสียโอกาสในการทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเรียนดังนี้

1 ก ค ศ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับข้าราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยตามหนังสือสำนักงาน ก ค ศ ที่ศธ 0106 65 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2562  โดยให้ส่วนราชการกำหนดวันเวลาในการสอบแข่งขันและให้กทรกำหนดจำนวนตำแหน่งว่างที่มีอัตราเงินเดือนและกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ใช้ในการสอบแข่งขันตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษาและเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน

2. ขณะนี้กศจ. และ อ. ก.ค.ศ. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษรวม 75 แห่งมีผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยปีพศ. 2561 จำนวน 43,258 คน ข้อมูลณวันที่ 24 ตุลาคม 2562

ซึ่งจะครบกำหนดอายุการขึ้นบัญชีในเดือนกันยายน 2563  กรณีกศจ. ใด ไม่มีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในกลุ่มวิชาหรือทางหรือวิชา เอกใดหรือหมดบัญชีแล้วก็สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีของกศจ อื่น ได้ ตามเกณฑ์และวิธีที่ ก.ค.ศ. กำหนดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ศธ 0206.6 ว 8 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 

ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สำรวจความประสงค์ จะดำเนินการสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วยไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยให้ส่งข้อมูล ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาย้ายข้าราชการครูรอบที่ 2 ซึ่งกสได้มีมติขยายระยะเวลาพิจารณาย้ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ภายหลังจากการพิจารณาย้ายข้าราชการครูแล้วจึงจะทราบว่าสถานศึกษาที่มีอัตราว่างต้องการครู ในกลุ่มสาระวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกใดดังนั้นหากกซสอไม่มีผู้สอบแข่งขันในกลุ่มวิชาหรือทางหรือสาขาวิชาเอกตามที่สถานศึกษาต้องการ ขึ้นบัญชีรอการบรรจุอยู่ ก็สามารถเปิดสอบได้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...