30 C
Bangkok
วันศุกร์, กันยายน 22, 2023

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี อนุบาล-ประถม-มัธยม

Array

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี

รวมคู่มือครู แผนการสอน ทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา โหลดฟรี อนุบาล-ประถม-มัธยม

UPDATE 27-06-63

 

ระดับอนุบาล

อนุบาล ๑

อนุบาล ๒

อนุบาล ๓  

 

ระดับ ประถมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

รายวิชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

แผนเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ป.1-6 (หลักสูตร 2560)

ระดับ มัธยมศึกษา

มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖

 

 

รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 – ม.3

 

เปิดดาวน์โหลดแผนการสอนตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ

 

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news