fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

<รายละเอียด> กศจ.นครศรีธรรมราช เรียกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย (รอบที่ ๑๐)

“ขอแสดงความยินดี”
…ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในคราวประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ อนุมัติให้นำตำแหน่งว่างและวิชาเอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑ – ๔ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ เรียกตัวผู้สอบแช่งขันได้ ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตามวิชาเอกความต้องการของสถานศึกษา ที่มีอัตรากำลังข้าราชการครูไม่เกินเกณฑ์ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๖๒ อัตรา
..**//ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้ประกาศเรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
..**//ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามวิชาเอกความต้องการของสถานศึกษาลำดับที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีรายละเอียดการเรียกตัวฯ แต่ละวิชาเอก ไปรายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษาที่จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้นำเอกสารประกอบการรายงานตัวไปด้วย (ดูรายละเอียดเอกสารตามประกาศ) ..**และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะส่งตัวไปรายงานตัวที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขตพื้นที่ และให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งตัวไปรายงานตัวและปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ต่อไป
..**//อนึ่ง หากท่านไม่ไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดจะถือว่า “ท่านสละสิทธิ์” โดยการบรรจุและแต่งตั้งในครั้งนี้และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
..**//ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือราชการส่งถึงบุคคลตามรายชื่อที่ประกาศทุกท่านด้วยแล้ว หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ๐๗๕-๓๔๓๗๑๖
..**//ที่มาข้อมูล : กลุ่มบริหารงานบุคคล ศธจ.นศ.
..**//รายงานข่าว : นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ ชพ. ศธจ.นศ.

 

 

ที่มา งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...