Take a fresh look at your lifestyle.

ครูดีไม่มีอบายมุข 63 ตัวอย่าง

สวัสดีค่ะ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา จะมาแนะนำสำหรับคุณที่กำลังมองหาแนวทางการส่งเอกสาร ประเมิน  ครูดีไม่มีอบายมุข 63

จากข่าว
ขอเชิญสมัคร โครงการ “ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ปีที่๑๐ ” เนื่องในวันครู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ส่งใบสมัครภายใน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

สำหรับรายละเอียดในการสมัครนั้นมีการแบ่งเป็นส่วนๆดังนี้ค่ะ

“ครูดีไม่มีอบายมุข”

1. ข้อมูลส่วนตัว

2. จบการศึกษาสูงสุด

3.รางวัล/เกียรติบัตรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรม

4. ประสบการณ์การทำงาน

5. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอบายมุข

6.ปัจจุบันข้าพเจ้าลด ละ เลิก จากอบายมุขเหล่านี้แล้ว

7.บอกเล่าแรงบันดาลใจที่ทำให้ข้าพเจ้า ลด ละ เลิกได้สำเร็จ

8.ภารกิจ/โครงการ/กิจกรรม ที่ได้ปฏิบัติเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน การลด ละ เลิก อบายมุขในครอบครัว สถานศึกษา ชุมชน และสังคมที่โดดเด่น (ให้ระบุ 2 – 5 โครงการ)

9. ท่านมีแนวทางขยายผลการเป็น ครูดีไม่มีอบายมุข เพื่อช่วย นักเรียน เพื่อนร่วมงาน ชุมชน สังคม ให้พ้นภัยจากสุรา เบียร์ บุหรี่ อบายมุขอื่นๆอย่างไรบ้าง (ตามสภาพที่ปฏิบัติได้จริง- ต่อเนื่อง)

10. ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิฐาน การดำเนินชีวิตที่ปราศจากอบายมุข ๖ มีศีล ๕ เป็นประจำ ใช้ชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นภัยจากเหล้า บุหรี่ (ตามที่ปฏิบัติได้จริง)

เรามีตัวอย่างในการทำให้ท่านได้ดูเป็นตัวอย่างด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

 

รายละเอียดมีดังต่อไปนี้ค่ะ
ตัวอย่าง
https://drive.google.com/file/d/16iMmM6V7BUxhknNYMBZsAO4HxKpu3l2L/view?usp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1xgwC0747tykEDPcUBffMR-P6XytbXSbq/view?usp=sharing

ตัวอย่างการเขียน จาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...