วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

แบบทดสอบ ครั้งที่ 1

แบบทดสอบ ครั้งที่ 1 ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ส่วน 1 ใส่รูปภาพในรูปร่างได้ 2 คะแนน

ส่วน 2 ใส่รูปร่างซ้อนกันได้และใส่ข้อความ ชื่อภาษาอังกฤษ 2.5 คะแนน

ส่วน 3 ใส่รูปร่างซ้อนกันได้และใส่ข้อความ ตามที่กำหนด 2.5 คะแนน

ส่วน 4 ใส่ภาพโปร่งใสได้

1 รูปเล็กทึบ 1 คะแนน
2 รูปใหญ่โปร่งใส 1 คะแนน
ใส่พื้นหลัง 1 คะแนน
รวม 3 คะแนน

รวม 10 คะแนน

 

ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี