fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ประกาศด่วน! สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ต้องยอมรับเลยว่า ปฏิทินการศึกษาของปีนี้ แตกต่างจากปีการศึกษาปีอื่นๆเป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเลื่อนเปิดเรียน ซึ่งทางสพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ แล้ว

 สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ สพฐ.กำหนดแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีรายละเอียดดังนี้

ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดเรียน ของสถานศึกษาในสังกัดและในทํากับของกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐ และเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบ ซึ่งอยู่ในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดเรียนในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งแนวทางการเปิด – ปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๓. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการเปิด – ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ คือ

ภาคเรียนที่หนึ่ง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ภาคเรียนที่สอง วันเปิดภาคเรียน วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๓ – วันปิดภาคเรียน วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔

ทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรของแต่ละระดับ

 

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...