Take a fresh look at your lifestyle.

ข่าวดีมาแล้ว! มั่นใจงบฯ ศธ.ปี 65 ขยับเพิ่มขึ้นแน่ มุ่งเป้าพัฒนาคุณภาพโรงเรียน เด็ก และครู

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงร่างที่เตรียมทุ่มงบเพิ่มขึ้น เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ครู และ นักเรียน โดย ศธ.มั่นใจว่า งบปี 65 จะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน โดยจะไม่เหมือนการจัดทำงบประมาณเหมือนปีที่ผ่านๆมา โดยจะไม่เน้นให้เด็กเรียนในห้องเรียนและท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการปฎิบัติได้จริง

โครงร่างเบื้องต้น คือ จะไม่เน้นให้เด็กเรียนในห้องเรียนและท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการปฎิบัติได้จริง เพิ่มพื้นที่ให้เด็กมีกิจกรรมที่ทำนอกห้องเรียนมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญก็คือการควบรวมโรงเรียน เพื่อสร้างโรงเรียนแม่เหล็กที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ขณะนี้ตนได้วางแผนงานเพื่อจัดทำคำของบประมาณปี 2565 แล้ว โดยมอบหมายให้ผู้บริหารศธ.ทุกคนวางแผนการขับเคลื่อนงานการศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งในแผนงบประมาณปี 2565 จะเป็นแผนงบประมาณที่มีการผสมผสานการขับเคลื่อนงาน และจะเป็นแผนงานที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน โดยจะไม่เหมือนการจัดทำงบประมาณเหมือนปีที่ผ่านๆมา เพราะงบประมาณจะต้องเชื่อมโยงกับแผนงานและนโยบายของศธ.อย่างเช่น การศึกษายกกำลังสอง ที่ขณะนี้จะต้องเป็นการศึกษาที่ต้องปลดล็อก ปรับเปลี่ยน และเปิดกว้าง

“ผมเชื่อมั่นว่างบประมาณปี 65 ของศธ.โดยเฉพาะงบด้านการพัฒนาจะขยับเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน และไม่กังวลว่างบประมาณจะถูกตัดไปอีก เพราะเราได้วางแผนงานการศึกษาที่ชัดเจน เนื่องจากที่ผ่านมาที่เราต้องโดนตัดงบประมาณออกไปบางส่วนนั้น ผมคิดว่าสำนักงบประมาณอาจยังเห็นภาพของการขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาบางโครงการไม่ชัดเจนเท่านั้น”

“สำหรับแผนงบประมาณปี 2565 ผมได้วางโครงร่างไว้เบื้องต้น คือ จะไม่เน้นให้เด็กเรียนในห้องเรียนและท่องจำเพียงอย่างเดียว แต่การเรียนรู้ของเด็กต้องเกิดจากการปฎิบัติได้จริง เมื่อเด็กเรียนรู้สิ่งไหนแล้วเด็กจะต้องได้สัมผัสกับสิ่งที่ตัวเองได้เรียนมาก รวมถึงจะเพิ่มพื้นที่ให้เด็กมีกิจกรรมที่ทำนอกห้องเรียนมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญก็คือการควบรวมโรงเรียน เพื่อสร้างโรงเรียนแม่เหล็กที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ รวมถึงการพัฒนาฐานความรู้ของครูให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโยกยุคปัจจุบัน เพราะหากโรงเรียนไม่มีคุณภาพก็ไม่มีประโยชน์ที่จะมีงบประมาณเพิ่มขึ้น”

 

ขอขอบคุณที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี