fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

รู้กันหรือไม่? การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแยกขยะ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุ SDGs ได้อย่างไร วันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากกันค่ะ ซึ่งเป็นประโยชน์มากๆ

แนวทางการเชื่อมโยง SDGs กับการบริหารจัดการขยะ โดยมีคำถามที่ว่า การจัดการขยะสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development GoalsSDGs) ทั้ง 17 เป้าหมาย ได้อย่างไร ซึ่งเพจ Facebook SDG Move TH ได้นำเสนอไว้ดังนี้

SDG1 สร้างอาชีพจากการเก็บขยะและการรีไซเคิลขยะ

SDG2 ลดขยะอาหาร

SDG3 โรคภัยที่มีสาเหตุมาจากแหล่งขยะเปิดและการเผาขยะน้อยลง

SDG4 เสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

SDG5 ผู้หญิงมักเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะที่ไม่ดี

SDG6 การจัดการขยะมูลฝอยทำงานไปด้วยกันกับการจัดการน้ำสะอาดและสุขาภิบาล

SDG7 ทางเลือกในการผลิตพลังงานชีวภาพจากขยะอินทรีย์

SDG8 การจัดการขยะเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สุดของโลก

SDG9 นวัตกรรมเพื่อการรีไซเคิลมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ

SDG10 คนยากจนคือกลุ่มที่ได้รับอันตรายจากการจัดการขยะที่ไม่มีคุณภาพ

SDG11 การจัดการขยะที่ดีขึ้นมีความสำคัญต่อสุขภาพและความสามารถในการฟื้นตัวของชุมชน

SDG12 เปลี่ยนจากการจัดการขยะเป็นการจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ

SDG13 ลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทิ้งขยะและการเผาขยะ

SDG14 ขยะพลาสติกในทะเลและมหาสมุทรลดลง

SDG15 มลพิษบนภาคพื้นลดลง สิ่งแวดล้อมดีต่อสุขภาพมากขึ้น

SDG16 สร้างความรับผิดชอบของผู้ผลิตและกลไกการกำกับดูแล

SDG17 คนทุกชนชั้น ทุกระดับ ต้องร่วมมือกัน

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Waste and the Sustainable Development Goals

ขอบคุณที่มา เพจ Facebook SDG Move TH

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...