fbpx
Take a fresh look at your lifestyle.

ด่วน ครม.อนุมัติ! แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก หลังมีรายงานด่วนว่า ครม.ได้อนุมัติ  แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

  1. นายณัฐพงษ์ นวลมาก  รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  2. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  3. นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค 13 ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
  4. นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 7
  5. นายชาตรี ม่วงสว่าง รองศึกษาธิการภาค 17 ดำรงตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค 15
  6. นายอรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไป และรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

นายณัฐพงษ์ นวลมาก

นายวัลลพ สงวนนาม

นายไพศาล วุทฒิลานนท์

นายชัยณรงค์ ป้องบ้านเรือ

นายชาตรี ม่วงสว่าง

นายอรรถพล สังขวาสี

 

ขอขอบคุณที่มา : ศธ.360

line-qr

เกาะติดข่าวการศึกษา

กดติดตาม "ข่าวการศึกษา"

single-line
มาเข้ากลุ่มกันค่ะ
นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ
ความคิดเห็น
Loading...