การจัดการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 (สพฐ.)

 

ดร.กวินทร์เกียรติ  นนท์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ชี้แจงให้เห็นถึงขั้นตอนแนวทางการจัดการศึกษาทางไกลในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นี้ว่าควรเป็นไปในแนวทางใด ทางเว็บไซต์ครูประถมจึงนำมาฝากให้คุณครูได้ทราบเพื่อเป็นแนวทางในการสอนออนไลน์กันค่ะ

Advertisements
Advertisements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.