Take a fresh look at your lifestyle.

ปฏิทินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564 เข้าบัญชีวันไหนกัน?

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำภาพรายละเอียด ปฏิทินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564 เข้าบัญชีวันไหนกัน? ใครที่ต้องการทราบรายละเอียด ปฏิทินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564 เข้าบัญชีวันไหนกัน? สามารถดูภาพด้านล่างได้เลยนะคะ…

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดของ การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2564 ใครที่ต้องการทราบรายละเอียด…

รวมข้อตกลงในการพัฒนางานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณะครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา รวมไฟล์เอกสาร ข้อตกลงในการพัฒนางานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์นี้ได้รับการอนุเคราะห์จาก ผู้บริหาร ดร.ปรพล แก้วชาติผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สำหรับคุณครูท่านไหนที่สนใจ…

ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำไฟล์ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างแบบประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564…

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา :…

ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียดการลงทะเบียนเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเพื่อครูและความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อการศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2564…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับปฐมศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถมศึกษา ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่ เป็นแบบรายชั่วโมง…

กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล คุณครูท่านไหนที่สนใจ กำหนดการเรียนรู้ DLTV รายชั่วโมง ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับอนุบาล ซึ่งเป็นกำหนดการเรียนรู้ที่ เป็นแบบรายชั่วโมง…

ขอเชิญแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่แก้ไขปรับปรุง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564)…

มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษา ได้นำรายละเอียด มติ ครม. วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564 มาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการทราบ วันหยุดราชการชดเชย และวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ในเดือนตุลาคม 2564…