Take a fresh look at your lifestyle.

กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 183 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ 13 – 19 มิถุนายน 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ขอนำเสนอ กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว 183 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ ก.พ. ตั้งแต่ 13 – 19 มิถุนายน 2567

ประกาศสำนักสิ่งแวดล้อม เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็น ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งต่าง ( จำนวน 183 อัตรา)

เพื่อปฏิบัติงานในส่วนราชการสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้แสดงหลักฐานเพื่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่

พื้นที่บริเวณโถงชั้น 1 อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

ระหว่างวันที่ 13 –   19   มิถุนายน 2567  ภาคเข้า ตั้งแต่เวลา 08.30  – 11.30 ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00  – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับสมัคร

 

ที่มา กรุงเทพมหานคร

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี