Take a fresh look at your lifestyle.

สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ขอนำเสนอ สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2567

รายละเอียด

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)

ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอแก่งกระจาน สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพชรบุรี
อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท

 

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้สมัครจะต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที่ ก.ค.ศ. รับรอง ดังนี้
1. ครุศาสตรบัณฑิต
2. การศึกษาบัณฑิต
3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต

กรณีไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในวุฒิอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)

กรณีที่เป็นบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ไม่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา แต่ได้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในวุฒิอื่น ที่ ก.ค.ศ. รับรอง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน (พื้นที่ปกติ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 245 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-17มิถุนายน พ.ศ. 2567 ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

 

ที่มา สำนักงาน สกร.จังหวัดเพชรบุรี

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี