เชิญร่วมกิจกรรมรักการอ่าน! แบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรี

วันนี้ ครูประถม.คอม ข่าวการศึกษาอยากเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมรักการอ่าน โดยเข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรค COVID-19 หากทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรฟรีด้วยนะคะ ซึ่งแบบทดสอบนี้จัดทำโดยห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอบางสะพาน

Advertisements

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพานขอเชิญทุกท่าน…ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ด้วยระบบออนไลน์ ในหัวข้อ… “แบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

Advertisements

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอบางสะพาน จะดำเนินการแจ้งผลคะแนน และจัดส่งเกียรติบัตร ตาม E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้ ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับเกียรติบัตรจะต้องทำแบบทดสอบ ผ่าน 70% หรือถูก 16 ข้อขึ้นไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตัวอย่างเกียรติบัตร

 

Comments are closed.