Take a fresh look at your lifestyle.

สพฐ . บรรจุครู ลอตใหญ่แทนเกษียณ

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้หารือถึงการบริหารอัตรากำลังทดแทนข้าราชการครูหลัง เกษียณอายุราชการ โดยในปีการศึกษา 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ . ) ได้มีหลักการใหม่ว่า หลังจากวันที่ 1 ต.ค. จะมีครูเกษียณอายุราชการ จำนวน 20,000 คน ซึ่งมีตัวเลขชัดเจนว่าครูเหล่านี้เกษียณอายุราชการในพื้นที่ใด โรงเรียนใดบ้าง ดังนั้น ระหว่างนี้ สพฐ.จะประสาน ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ให้โยกย้ายข้าราชการครูอีกรอบหนึ่งก่อน ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. จากนั้นจะบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยปี 2561 รอบแรก 5,000 คน ตามตำแหน่งสาขา วิชาที่ สพฐ.ประกาศไว้ จากนั้นปลายเดือน ต.ค. อย่างช้าไม่เกินต้นเดือน พ.ย. จะเรียกบรรจุอีก 20,000 คน ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนครูได้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม ยังมีประเด็นอื่นตามมาคือบางโรงเรียนไม่มีการเขียนคำขอย้าย หรือบางโรงเรียนไม่สามารถบรรจุครูได้ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) ยังไม่อนุญาตให้คืนอัตรากำลังให้กับโรงเรียนที่มีเด็กต่ำกว่า 250 คน ซึ่ง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศธ. ได้ทำหนังสือถึง คปร.ขอให้ยกเว้นหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถบรรจุครูได้แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับมา และระหว่างนี้ให้สำนักงานระบบพัฒนางานบุคคลและนิติการ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เร่งสำรวจโรงเรียนที่ยังขาดแคลนครูแบบวิกฤติ โดยให้รายงานกลับมาภายในวันที่ 20 ก.ย.นี้ เพื่อจะจัดสรรครูอัตราจ้างและพนักงานราชการไปทดแทน.

อ่านต่อได้ที่: https://www.kruwandee.com/news-id38723.html

ความคิดเห็น
Loading...