32 C
Bangkok
วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023

ดาวโหลดฟรี งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

Array

ดาวโหลดฟรี งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถนำเอกสารไปใช้เพื่อการพัฒนาต่อยอดทางการศึกษาได้เลยนะคะ สามารถเข้าไปดาวโหลดไฟล์เอกสาร และงานวิจัยต่าง ๆ ในลิ้งบทความนะคะ

 

 

งานวิจัยกรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดเอกสารภาคต่อ Episode II จากชุดงานวิจัยประถมศึกษาตอนต้น ที่ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี เป็นประธานคณะทำงานได้พัฒนาไว้เมื่อปี 2562 สำหรับชุดภาคสองนี้ อาจารย์ยังคงเป็นที่ปรึกษา และส่งไม้ต่อให้เหล่าลูกศิษย์ได้ร่วมกันสำแดงฝีมือ บัดนี้งานวิจัยสำเร็จลงและเผยแพร่โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
งานวิจัยและผลิตผลวิจัยจำนวน 4 รายการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่…
1. รายงานการวิจัยผลการทดลองใช้กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. คู่มือการนำกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
4. แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในช่วงการเปลี่ยนผ่านสู่หลักสูตรฐานสมรรถนะ

ที่มา  สถาบันสังคมศึกษา สพฐ.

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news