ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565 ออกโดยกรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างเลยนะคะ

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและ เงินบำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญปี 2565 ออกโดยกรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department ท่านที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบทความด้านล่างเลยนะคะ

ปฏิทินการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี พ.ศ.2565

เดือนมกราคม 2565
เงินเข้าบัญชี 26 มกราคม 2565

เดือนกุมภาพันธ์ 2565
เงินเข้าบัญชี 23 กุมภาพันธ์ 2565

เดือนมีนาคม 2565
เงินเข้าบัญชี 28 มีนาคม 2565

เดือนเมษายน 2565
เงินเข้าบัญชี 26 เมษายน 2565

เดือนพฤษภาคม 2565
เงินเข้าบัญชี 26 พฤษภาคม 2565

เดือนมิถุนายน 2565
เงินเข้าบัญชี 27 มิถุนายน 2565

Advertisements

เดือนกรกฎาคม 2565
เงินเข้าบัญชี 22 กรกฎาคม 2565

เดือนสิงหาคม 2565
เงินเข้าบัญชี 26 สิงหาคม 2565

เดือนกันยายน 2565
เงินเข้าบัญชี 27 กันยายน 2565

เดือนตุลาคม 2565
เงินเข้าบัญชี 26 ตุลาคม 2565

เดือนพฤศจิกายน 2565
เงินเข้าบัญชี 25 พฤศจิกายน 2565

เดือนธันวาคม 2565
เงินเข้าบัญชี 26 ธันวาคม 2565

Advertisements

 

ที่มา  เพจวิชาการ

Comments are closed.