Take a fresh look at your lifestyle.

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 การอบรมออนไลน์ที่เปิดให้มีการเรียนรู้มากถึง 10 หลักสูตร สำหรับท่านที่สนใจอยากศึกษาความรู้เพิ่มอย่างรอช้า สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าอบรมได้ จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 การอบรมออนไลน์ที่เปิดให้มีการเรียนรู้มากถึง 10 หลักสูตร สำหรับท่านที่สนใจอยากศึกษาความรู้เพิ่มอย่างรอช้า สามารถเข้าไปลงทะเบียนเข้าอบรมได้ จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2 ระหว่าง 3 มีนาคม-5 พฤษภาคม 2565

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรางการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ครั้งที่ 2

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม ครั้งที่ 2

หลักสูตรที่ 1 พฤหัสบดี 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“คุณธรรมสร้างสุขสำหรับครูสู่ผู้เรียน” โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ปราชญ์ร่วมสมัย นักคิดนักเขียนคนสำคัญของชาติไทย

หลักสูตรที่ 2 พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“การสร้างวินัยสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของเยาวชนไทย” โดย ดร.ยอง ซอก ชเว (โค้ชเช) เรืออากาศตรีหญิง พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (น้องเทนนิส จอมเตะสาวเจ้าของเหรียญทอง โอลิมปิกเกมส์ 2020) วิทยากรกิตติมศักดิ์ อธิบดีกรมพลศึกษา (นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์)

หลักสูตรที่ 3 พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น.
“เปิดโลกการศึกษาไร้ขีดจำกัดในยุคจักรวาลนฤมิต” โดย

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะจากสมาคมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  2. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ ผศ.ดร.พรพิมล ศุขะวาที ศ.ดร.ประกอบ กรณีกิจ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด เรียนรู้โลกเสมือนทางการศึกษา

หลักสูตรที่ 4 พฤหัสบดี 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“ค่านิยมที่ดีงามของเด็กและเยาวชน” โดยพระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) พระราชาคณะชั้นราช นักเทศน์ และนักสังคมสงเคราะห์ ชาวนนทบุรี ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสวนแก้ว

หลักสูตรที่ 5 อังคารที่ 5 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
“คุณค่าทางวัฒนธรรม ในความงดงามของชีวิต” โดย นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ กวีรางวัลซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536

 

 

หลักสูตรที่ 6 อังคาร 19 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
จำอวดหน้าวัง (จันทรเกษม) “ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน รากฐานการศึกษา สุนทรียภาพทางปัญญา คุณค่ามรดกแผ่นดิน” โดย น้าโย่ง น้านงค์ น้าพวง “สามน้า” นายพิเชษฐ์ เอี่ยมชาวนา (น้าโย่ง) นายจำนงค์ ปิยะโชติ (น้านงค์) นายพวง แก้วประเสริฐ (น้าพวง)

หลักสูตรที่ 7 เสาร์ 23 เมษายน 2565 เวลา 09.00-16.30 น. (ได้เกียรติบัตร 2 ใบ สสวท. /ศธ.)
“สื่อยุคใหม่ การศึกษาออนไลน์” โดย

  1. ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจํานงค์ : ผู้อำนวยการ สสวท.
  2. ดร.พรชัย อินทร์ฉาย :​ รองผู้อำนวยการ สสวท.
  3. ดร.เขมวดี พงศานนท์ : ​ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารเครือข่ายและพัฒนาครู 4. ดร.อลงกรณ์ ตั้งสงวนธรรม : ผู้อำนวยการสาขาคณิตศาสตร์มัธยม
  4. อาจารย์ ฤทัย เพลงวัฒนา :​ ผู้อำนวยการสาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก และคณะนักวิชาการ สสวท.

หลักสูตรที่ 8 อังคาร 26 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“การสอนให้สนุกจากครูที่มีประสบการณ์” โดย นางธมลวรรณ สุดใจ (คุณครูมัดซี นาบอน) นางสาวจีรภัทร์ สุกางโฮง (คุณครูนกเล็ก) และนายชินวุฒิ รัชตะนาวิน (คุณครูชิน)

หลักสูตรที่ 9 ศุกร์ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.00-16.30 น.
“หลักการปฏิบัติราชการ” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (ราชบัณฑิตสยาม)

หลักสูตรที่ 10 พฤหัสบดี 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น.
“Active Learning” บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดย Mr.Andrew Biggs (คุณแอนดรูว์ บิ๊กส์) Mr.Edelmiro Domingo Jr. (คุณเอ็ดดี้) & Mr.Isaiah Azulai (คุณลี)

 

ลิงก์รับสมัคร
http://moemarket.moe.go.th

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี