วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูแจกฟรี! ดาวน์โหลดไฟล์ คิดคะแนนประเมิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สามารถแก้ไขได้

แจกฟรี! ดาวน์โหลดไฟล์ คิดคะแนนประเมิน ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สามารถแก้ไขได้

เป็นประเด็นที่มีคนพูดถึง สำหรับไฟล์คิดคะแนนการประเมินครูผู้ช่วยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆ ได้นำไปใช้งานกัน สำหรับการประเมินครูผู้ช่วย คุณครูท่านไหนกำลังมองหา สามารถดาวน์โหลดไฟล์อยู่ด้านล่างเพื่อเป็นแนวทางได้ค่ะ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน (ส่งพร้อมหนังสือสำนักงาน ก.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐.๗/ว ๒๖ ลงวันที่ ๒๘ธันวาคม ๒๕๖ด)

แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีองค์ประกอบ ดังนี้

๑. ด้านการปฏิบัติตน (๔๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) วินัยและการรักษาวินัย (๖ คะแนน)
๒) คุณธรรม จริยธรรม (๖ คะแนน)
๓) จรรยาบรรณวิชาชีพ (๖ คะแนน)
๔) การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (๖ คะแนน)
๕) จิตวิญญาณความเป็นคร (๘ คะแนน)
๖) จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครู (๘ คะแนน)

๒. ด้านการปฏิบัติงาน (๖๐ คะแนน) ประกอบด้วย

๑) การจัดการเรียนการสอน (๒๔ คะแนน)
๒) การบริหารจัดการขั้นเรียน (๑๒ คะแนน)
๓) การพัฒนาตนเอง (๘ คะแนน)
๔) การทำงานเป็นทีม (๔ คะแนน)
๕) งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา (๘ คะแนน)
๖) การใช้ภาษาและเทคโนโลยี (๔ คะแนน)

ดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่นี่

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี