วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาทวงคืนภารโรง! สมาคมลูกจ้างฯ ชี้ถูกยุบเลิกตำแหน่ง ทำให้ครูมีภาระเพิ่ม ส่งผลกระทบการสอน

ทวงคืนภารโรง! สมาคมลูกจ้างฯ ชี้ถูกยุบเลิกตำแหน่ง ทำให้ครูมีภาระเพิ่ม ส่งผลกระทบการสอน

เป็นเรื่องราวที่มีคนพูดถึงและติดตามกันจำนวนมาก ‘สมาคมลูกจ้างส่วนราชการฯ’ยื่น‘ชวน’ ทวงคืน‘ภารโรง’ให้โรงเรียนสังกัดสพฐ. ระบุถูกยุบเลิกตำแหน่งไปเมื่อ 2548 ทำครูมีภาระทำความสะอาดเพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนลดลง

18 กรกฎาคม 2565 ที่รัฐสภา นายวิชาญ ชัยชมพู นายกสมาคมลูกจ้างส่วนราชการการศึกษา เข้ายื่นหนังสือเรื่องขอตำแหน่งภารโรงคืนให้สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ในรูปแบบการจ้างเป็นพนักงานราชการ ชื่อตำแหน่งพนักงานบริการ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยมี นพ.สุกิจ อัตโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาฯ รับหนังสือแทน นายวิชาญ กล่าวว่า ในปี 2548 ครม.ได้มีมติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยให้ยุบเลิกตำแหน่งลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ และเสียชีวิต จึงทำให้โรงเรียนสังกัด สพฐ. ไม่มีลูกจ้างประจำ ทำให้ขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษา ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการศึกษาหลายประการตามมา และทำให้การจัดการศึกษาไม่มีคุณภาพตามที่สังคมคาดหวัง

ทั้งนี้ มีผลกระทบต่อสถานศึกษา ได้แก่ คุณภาพการศึกษาของนักเรียนลดลง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำเนื่องจากครู ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษามีภาระบริหารจัดการเพิ่มขึ้น นักเรียนขาดความมั่นใจ ขาดความปลอดภัยในการไป-กลับโรงเรียน และขณะอยู่ในโรงเรียน ในกรณีที่โรงเรียนอยู่ห่างไกล เปลี่ยว ขาดครูชาย ไม่มีนักการภารโรง ดูแลความปลอดภัย และเวรยามแม้แต่ในช่วงเวลากลางวัน เป็นการเพิ่มภาระให้ครูและผู้บริหาร ต้องบริหารจัดการอาคารสถานที่ ความสะอาดของห้องน้ำ อาคารเรียน ห้องสุขา เป็นต้น บั่นทอนเวลาจัดการเรียนการสอน Advertisement

นายวิชาญ กล่าวว่า นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณของโรงเรียนในการจัดหา จัดจ้างบุคลากรภายนอกมาทำความสะอาด อยู่เวรยาม ดูแลอาคารสถานที่ และงานอื่นๆ เป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณทุกปี โรงเรียนขาดการพัฒนาทางกายภาพ ภูมิทัศน์ ขาดการปรับปรุงตกแต่ง ไม่สะอาดร่มรื่นสวยงาม บรรยากาศส่งเสริมการเรียนการสอนไม่มี ส่งผลกต่อสภาพจิตใจของผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ชุมชน ที่พบเห็น

“นักการภารโรงที่คงอยู่มีน้อยคน ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นไม่มั่นใจในชีวิตการทำงาน คุณภาพขงการทำงานด้อยลง สถานศึกษาขาดคนทำหน้าที่พิทักษ์ รักษาทรัพย์สินของราชการให้ได้ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดังนั้นสมาคมฯ จึงขอความเห็นใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอตำแหน่งภารโรงคืนให้สถานศึกษาสังกัด สพฐ.ในรูปแบบการจ้างเป็นพนักงานราชการ ชื่อตำแหน่งพนักงานบริการ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้อย่างยั่งยืน” นายวิชาญ กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก แนวหน้า วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี