วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูฟรี! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565

ฟรี! สสวท.เปิดอบรมออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย เปิดลงทะเบียน 25 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2565

ข่าวดีมาแล้วจ้า ขอเชิญชวนคุณครูปฐมวัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการรูปแบบออนไลน์ หลักสูตรการอบรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว
และที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยอบรมผ่านระบบอบรมครู สสวท.
เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2565
สามารถลงทะเบียนได้ที่
ระยะเวลาการอบรม : วันที่ 25 กรกฎาคม – 16 กันยายน พ.ศ. 2565
(ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเข้ารับการอบรมได้ตามเวลาที่สะดวกภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยบทเรียนจะทยอยเปิดตามลำดับ)
จำนวนชั่วโมงการอบรม : 13 ชั่วโมง (รับชมคลิปการอบรม ฝึกปฏิบัติ ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน)

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย และสามารถนำไปใช้ในชั้นเรียน

คุณสมบัติ/เงื่อนไขของผู้เข้ารับการอบรม :

– เป็นคุณครูปฐมวัย (ระดับชั้นอนุบาล) บุคลากรทางการศึกษาในระดับปฐมวัย หรือผู้ที่สนใจ
– มีความสนใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
– สามารถเข้ารับการพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์และเข้าร่วมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

ลักษณะการอบรม :

ศึกษาเนื้อหาออนไลน์ การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย หน่วยการเรียนรู้ ใบไม้รอบตัว ในระบบอบรมครู https://learn.teacherpd.ipst.ac.th/courses โดยมีการนัดพบเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากรผ่านการถ่ายทอดสด Facebook Live 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 เพื่อสะท้อนการเรียนรู้ระหว่างเรียนและนำเสนอผลงาน
ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เพื่อสะท้อนการเรียนรู้หลังเรียนและผลการนำไปใช้ในชั้นเรียน

การรับวุฒิบัตร :

สามารถ Download วุฒิบัตรผ่านระบบออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เมื่อเรียนจบหลักสูตรโดยมีคะแนนรวมไม่ต่ำกว่า 75 คะแนน
(คะแนนมาจากการรับชมคลิปการอบรมตั้งแต่ต้นจนจบครบถ้วน
การทำแบบฝึกหัด และแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม)
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี