Take a fresh look at your lifestyle.

คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567

28 มิถุนายน 2567 คุรุสภาเปิดรับสมัครการเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567
 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2567
 ผ่านระบบออนไลน์ https://ksp67-2.thaijobjob.com
 เริ่มรับสมัครสอบ เวลา 08.30 น.
 การทดสอบฯ ในครั้งนี้ ใช้แบบทดสอบทั้ง “ภาษาไทย” และ “ภาษาอังกฤษ”
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.ksp.or.th/2024/06/24/51138/

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี