มาแล้ว! อัพเดตล่าสุด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

เป็นที่พูดถึงกันมาก มาแล้ว อัพเดตล่าสุด เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๗๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ล่าสุดได้มีการปรับปรุงเกณฑ์ชื่อกิจกรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม คุณครูสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

Advertisements
Advertisements

และหากมีเกณฑ์กิจกรรมใดเปลี่ยนแปลงครูประถมจะนำมาแจ้งให้คุณครูทุกท่านโดยด่วน

รอประกาศจากทางสพฐอีกครั้งอย่างเป็นทางการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

 

ที่ เอกสาร ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 หนังสือนำ ที่ ศธ 04188/ว573 คลิกที่นี่
รอประกาศจากทางสพฐอีกครั้ง
2 ประกาศการจัดงานฯ คลิกที่นี่
รอประกาศจากทางสพฐอีกครั้ง
3 ผู้ประสานงาน คลิกที่นี่
รอประกาศจากทางสพฐอีกครั้ง

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 ภาษาไทย คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
2 คณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
3 วิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
4 นักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
ภาพยนตร์สั้น Update ล่าสุด 2565 เกณฑ์การประกวดหนังสั้น  2565 เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
6 สุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
8 ศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
10 ภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
12 คอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
13 หุ่นยนต์ คลิกที่นี่ เกณฑ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
14 การงานอาชีพ คลิกที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
15 ปฐมวัย คลิกที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565
18  การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิกที่นี่ เกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรม 2565

 

เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ที่ หมวดหมู่ ดาวน์โหลด หมายเหตุ
1 เกณฑ์การแข่งขันภาษาไทย คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
2 เกณฑ์การแข่งขันคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
3 เกณฑ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
4 เกณฑ์การแข่งขันนักบินน้อย สพฐ. คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
5 เกณฑ์การแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
6 เกณฑ์การแข่งขันสุขศึกษา และพลศึกษา คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
7 เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
8 เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-ดนตรี คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
9 เกณฑ์การแข่งขันศิลปะ-นาฏศิลป์ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
10 เกณฑ์การแข่งขันภาษาต่างประเทศ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
11 เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
12 เกณฑ์การแข่งขันคอมพิวเตอร์ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
13 เกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
14 เกณฑ์การแข่งขันการงานอาชีพ คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
15 เกณฑ์การแข่งขันปฐมวัย คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
16 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนรวม) คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
17 การศึกษาพิเศษ(เฉพาะความพิการ) คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
18 การศึกษาพิเศษ(ศูนย์การศึกษาพิเศษ) คลิกที่นี่ ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

 

ขอบคุณที่มา :  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

Comments are closed.