การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ขอแนะนำไฟล์การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับคุณครูที่กำลังเตรียมจัดทำรายงาน สามารถนำไปปรับใช้เป็นแนวทางได้ค่ะ สามารถดาวโหลดตัวอย่างเอกสารได้จากลิงค์ในบทความนะคะ

การเตรียมเอกสารเพื่ออัพไฟล์ เข้าระบบ DPA ในการยื่นคำขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ

1. แบบ PA3
2. แบบสรุปคะแนน กรณี ว17+PA
3. แบบสรุปคะแนน กรณี ว21+PA
  • กรณียื่นได้ปีงบ 66 
  • กรณียื่นได้ปีงบ 67 
4. แผนการจัดการเรียนรู้
5. คลิปสภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจ (mp4) ไม่เกิน 10 นาที
6. คลิปการสอน (mp4) ไม่เกิน 60 นาที
7. ผลลัพธ์ผู้เรียน ส่งได้ไม่เกิน 3 ไฟล์ (mp4 ไม่เกิน 10 นาที / pdf ไม่เกิน 10 หน้า / jpg. npg.pdf ไม่เกิน 10 หน้า แต่ละหน้าจุภาพได้ไม่เกิน 6 ภาพ)
ขอบคุณที่มาจากคุณครูทุกท่าน

Comments are closed.