วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาเปิดรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ระหว่าง 5 มกราคม 2566 - 4 เมษายน 2566

เปิดรับสมัคร ช.พ.ค.-ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ระหว่าง 5 มกราคม 2566 – 4 เมษายน 2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 ขอนำเสนอการสมัคร ชพค. กรณีพิเศษ ปกติ ชพค. จะรับสมัครสมาชิกโดยสมาชิกจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี ถ้าอายุเกิน ชพค. จะเปิดเป็นกรณีพิเศษเป็นคราว ๆ ไปตามวาระโอกาสพิเศษ

และตอนนี้ ชพค. กำลังรับสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ระหว่าง 5 มกราคม 2566 – 4 เมษายน 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งสำนักงาน สกสค. ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชา ชพค. ( ชพค. แยกออกจากคุรุสภาในปี 2546)

สิ่งที่ผู้จะสมัครต้องทราบ คือ

  1. ชพค. คือ การจ่ายเงินช่วยทำบุญศพเพื่อนสมาชิกที่เสียชีวิต จ่ายแล้วจ่ายเลย ไม่ใช่เงินเก็บ ไม่ใช่เงินออม ไม่ใช่ประกันชีวิต ลาออกเมื่อไรก็ได้ แต่ไม่ได้เงินที่ช่วยทำบุญศพเพื่อนสมาชิกไปคืน
  2. นับตั้งแต่ ปี 2562 ค่าช่วยงานศพของ ชพค. เพิ่มขึ้นทุกเดือน เพราะเข้าสู่ยุคผู้สูงวัย ซึ่งจะสูงเช่นนี้ไปเป็นเวลา 10 ปี จนถึงจุดสูงสุดของผู้สูงวัยจำนวนมากที่สุด คือ ปี 2575
  3. ความต่างของ ชพค. กับประกันชีวิต ที่ชัดเจน คือ

*ชพค. ตาย(ไม่ว่ากรณีใด)ทายาทจะได้รับเงิน ไม่ใช่เงินเก็บ ไม่ใช่เงินออม

*ประกันชีวิต ตาย(ตามเงื่อนไข)ทายาทได้รับเงิน บางกรณีเป็นเงินออมและเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข

  1. สมัครได้ที่หน่วยงาน ชพค. ใน สกสค. จังหวัด ทุกจังหวัด
  2. ผู้สมัครกรณีพิเศษ คือ อายุ 35 – 60 ปี ทั้งที่ยังไม่เคยสมัคร และเคยลาออก (ถ้าอายุไม่เกิน 35 ปี สมัครได้ตามปกติ)
  3. ผู้สมัคร คือ ครู คณาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา สมาชิกคุรุสภาตามข้อ 9 ในประกาศรับสมัครกรณีพิเศษ

 

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี