วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) ตอบโจทย์ สอดคล้องกับ วPA (8 ตัวชี้วัด)

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) ตอบโจทย์ สอดคล้องกับ วPA (8 ตัวชี้วัด)

วันที่ 31 มกราคม 2566 ขอนำเสนอ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) ตอบโจทย์ สอดคล้องกับ วPA (8 ตัวชี้วัด) เผยแพร่แบ่งปันโดย : ครูเจ นายนจรส ศิริขรรแสง ร.ร.วัดปรังกาสี อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3

จุดเด่นของนวัตกรรม : เป็นรูปแบบนวัตกรรมที่ใช้องค์ความรู้ในชุมชน นำมาออกแบบจัดการเรียนการสอน ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของนักเรียน โรงเรียน และมีการวิเคราะห์ตัวชี้วัด 1 -8

บริบทโรงเรียน ชุมชน : มีความเป็นพหุวัฒนธรรม หลากหลายด้านชาติพันธุ์ ภาษา วัฒนธรรม

รายวิชาประวัติศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Based Learning : CBL) ตอบโจทย์ สอดคล้องกับ วPA (8 ตัวชี้วัด)

ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติม

ที่มา TeacherJay

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี