33.9 C
Bangkok
วันพุธ, มีนาคม 22, 2023

ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย จบหลักสูตรแล้วได้รับเกียรติบัตรทันที

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา อบรมออนไลน์ หลักสูตร สุจริตไทย จบหลักสูตรแล้วได้รับเกียรติบัตรทันทีท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

รายละเอียดหลักสูตรสุจริตไทย

    หลักสูตรสุจริตไทย ทำให้เราแยกแยะได้ระหว่าง สุจริตกับทุจริต ที่นี่จะช่วยให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจและเราจะได้ร่วมสร้างสังคมที่เราอยากเห็นสังคมสุจริตไทย เริ่มต้นที่ตัวเราเอง

วัตถุประสงค์หลักสูตรสุจริตไทย

    เพื่อช่วยให้ผู้เรียนรู้ แยกแยะได้ระหว่าง สุจริตกับทุจริต และช่วยให้เลือกปฏิบัติอย่างถูกต้องเมื่อต้องตัดสินใจในกรณีต่าง ๆไม่ว่าจะเป็นที่สถาบันการศึกษา หรือในชีวิตประจำวัน

ลักษณะหลักสูตรสุจริตไทย

    ผู้เรียนรู้ จะได้ อ่าน ชม และ ฟัง กรณีต่าง ๆ พร้อมศึกษา ข้อมูลหลักการ วิธีคิด วิธีปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เสียงกับการทุจริต และมีคำถามเพื่อให้เลือกตอบเพื่อวัดความเข้าใจโดยเมื่อผ่านการเรียนหลักสูตรนี้

การจบหลักสูตร

ผู้เรียนจบหลักสูตรเมื่อผ่านการทดสอบวัดผล และสามารถประกาศการจบหลักสูตรผ่านทางเฟสบุคของผู้เรียนได้

ใบประกาศนียบัตร

ผู้เรียนที่มีผลทดสอบรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้(มีค่าใช้จ่ายในการออกใบประกาศนีบัตร)

หน่วยการเรียนรู้ หลักสูตร (Module)

หน่วยที่  1 บทเรียน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมมนุษย์ที่เสี่ยงต่อการคอร์รัปชัน

หน่วยที่ 2 กรณีศึกษา ใช้กรณีจริงที่มีคำตัดสินจนถึงที่สุดแล้ว เพื่อเป็นการศึกษา และเป็นข้อคิด

หน่วยที่  3 แบบทดสอบเพื่อการเรียนรู้ ใช้การสมมุติเหตุการณ์ให้ได้วิเคราะห์ว่า การกระทำ ดังกล่าวนั้น สุจริตหรือไม่  เพื่อทดสอบความเข้าใจ   ระบบจะให้ผู้เรียนย้อนกลับมาตอบคำถามใหม่หากไม่ผ่าน เพื่อเป็นทบทวน และเรียนรู้ข้อมูลเดิม ซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ ที่มีผลวิจัยว่าจะเป็นการช่วยปลูกฝังชุดความคิดใหม่ให้กับผู้เรียนได้.  ในแต่ข้อจะมีคำแนะนำเพิ่มเติม เพื่อเป็นแนวทางของผู้เรียนให้นำไปปรับใช้เมื่อเผชิญปัญหาจริง

หน่วยที่  4 บทสรุป งานวิจัย ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง และส่วนการการปฏิญาณตนเอง ก่อนจบหลักสูตร

หน่วยที่  5 แบบทดสอบเพื่อวัดผล  ที่สุ่มจากคลังข้อสอบ และทราบคะแนนทันที  ทั้งสามารถทำแบบทดสอบใหม่จนเป็นที่พอใจ  ผู้เรียนสามารถแชร์การผ่านการเรียนจบหลักสูตรได้ทาง Facebook ได้ทันที และสามารถแจ้งออกใบประกาศนียบัตรได้(มีค่าใช้จ่าย)หากผ่านเกณฑ์ (80%)

คลิกอบรมที่นี่

ที่มา สุจริตไทย

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news