Take a fresh look at your lifestyle.

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564 (สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565) ท่านที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดเอกสารได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

 

สทศ. เผยแพร่ข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564

 

 ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.6 สอบวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.3 สอบวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ชั้น ม.6 สอบวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2564 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
  2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)

 

 

ข้อสอบพร้อมเฉลย O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2564

  • ข้อสอบ O-NET  ม.6 วิชาภาษาไทย

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

  • ข้อสอบ O-NET  ม.6 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

  • ข้อสอบ O-NET  ม.6 วิชาภาษาอังกฤษ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

  • ข้อสอบ O-NET  ม.6 วิชาคณิตศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

  • ข้อสอบ O-NET  ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ที่มา  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 

 

 

 

นอกจากนี้คุณยังอาจต้องการ

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี