วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 23, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาสรุปผลการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

สรุปผลการประชุม การรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน

          ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานว่าพบข้อมูลตัวเลขนักเรียนซ้ำซ้อนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้จัดให้มีการประชุมการรายงานจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในวันที่ 15 พ.ย. 2561 เวลา 10.00 น. โดยผลการประชุม ได้กล่าวถึงนิยามของนักเรียนไม่มีตัวตน และมาตรการในการแก้ปัญหาดังนี้

 มาตรการในการแก้ปัญหา

1. ให้โรงเรียนดำเนินการจำหน่ายนักเรียนตามแนวทางที่กำหนด วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2561

2.ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจนับจำนวนนักเรียนระดับโรงเรียน ประกอบด้วย

                        2.1 ผู้แทนผู้ปกครอง      

                        2.2 ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา

                        2.3 ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

                        2.4 ผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน

3. ให้กรอกข้อมูลนักเรียนในระบบ DMC เพื่อยืนยันข้อมูลภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2561

4. ให้โรงเรียนรายงานจำนวนนักเรียนที่ตรงกับข้อมูล DMC วันที่ 10 ธันวาคม 2561 โดยจำแนกจำนวนนักเรียนที่มีความจำเป็นขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจำนวนนักเรียนที่ไม่ประสงค์ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากไม่มีตัวตนและยังไม่สามารถจำหน่ายออกจากทะเบียนได้

5. ให้เขตพื้นที่การศึกษาตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองจำนวนนักเรียนและรับรองยืนยันความถูกต้องเพื่อใช้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับภาคเรียนที่ 2/2561 ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561

6. สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดสรรเงินงบประมาณให้กับโรงเรียนตามข้อมูลที่ได้รับรายงานในข้อ 4 และได้รับการรับรองตามข้อ 5 ในกรณีที่มีนักเรียนเพิ่ม/ลด จากข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561 จะหักลบหรือเพิ่ม/ลด ตามข้อมูลนักเรียนจริง

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี