วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2566

เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษา รายการค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้แก่สถานศึกษานำร่องในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ทั้ง 4 ประเภท คือ

  • สถานศึกษาขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน) อัตรา 560 บาท/คน/ปี
  • สถานศึกษาขนาดกลาง (นักเรียน 121-600 คน) อัตรา 350 บาท/คน/ปี
  • สถานศึกษาขนาดใหญ่ (นักเรียน 601-1,500 คน) อัตรา 240 บาท/คน/ปี
  • สถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียน 1,501 คนขึ้นไป) อัตรา 180 บาท/คน/ปี

สำหรับสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่พิเศษ ทั้ง 3 ประเภท คือ

  • 1) ตั้งอยู่บนพื้นที่สูง ใน 22 จังหวัดที่กำหนด จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 100 บาท/คน/ปี
  • 2) ตั้งอยู่บนพื้นที่สันเขาหรือหุบเขา ใน 22 จังหวัดที่กำหนด จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 400 บาท/คน/ปี
  • 3) ตั้งอยู่บนพื้นที่เกาะ จะได้รับอัตราเงินอุดหนุนเพิ่มเติม 600 บาท/คน/ปี

ที่มา ศธ.360 องศา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี