วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ประกาศโรงเรียนชั่วโมงปฎิบัติงาน PA

ดาวน์โหลดฟรี! ไฟล์ประกาศโรงเรียนชั่วโมงปฎิบัติงาน PA

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ขอนำเสนอ ประกาศโรงเรียนชั่วโมงปฎิบัติงาน PA ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว21 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โดย ก.ค.ศ. มีมติกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อประโยชน์ในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานและการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ซึ่งภาระงาน หมายถึง จำนวนชั่วโมงสอนตามตารางสอน งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และงานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น นั้น เพื่อให้การกำหนดภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและผลดีต่อทางราชการ

 

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

 

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี