32.8 C
Bangkok
วันอาทิตย์, มิถุนายน 4, 2023

อบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 7 โมดูล ให้สิทธิ์แค่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูที่อยู่ในระบบเท่านั้น

วันที่1 มีนาคม 2566) ที่เฟซบุ๊ก OBEC Channel ได้เผยแพร่ภาพสด รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566  โดยในเนื้อหาบางตอน ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ “การอบรมหลักสูตรความรู้มาตรฐานวิชาชีพครูฯ 7 โมดูล (Module)” โดย ผศ.ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เลขาธิการคุรุสภา

 

สภาพปัญหา

  1. ปัจจุบันมีจำนวนครูที่ไม่ได้สำเร็จปริญญาทางการศึกษาได้รับยกเว้นให้ประกอบอาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาตอยู่ในระบบ จำนวนกว่า 54,484 ราย เป็นชาวไทย 33,973 คน ชาวต่างประเทศ 20,511 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ที่ขอผ่อนผันมากกว่า 8 ปีขึ้นไป จำนวน 1,954 คน เป็นชาวไทย 1,269 คน ชาวต่างประเทศ 685 คน
  2. เจตนารมณ์ในการผ่อนผัน จะกำหนดเงื่อนไขเรื่องเวลาเบื้องต้นไว้ 2 ปี และให้เรงพัฒนาเพื่อเข้าสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  3. ปัจจุบันพบว่าผู้ได้รับการผ่อนผันฯ ยังไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขและมีข้อจำกัดต่าง ๆ อาทิ ไม่สามารถสอบเข้าเรียนหลักสูตรทางการศึกษาได้ มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ไม่สามารถพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เพื่อขอรับรองความรู้วิชาชีพครูได้ ส่งผลให้มีการขอขยายระยะเวลาผ่อนผันอย่างต่อเนื่องจนถึง 8 ปีในปัจจุบัน
  4. ประเด็นดังกล่าว หากไม่เร่งแก้ปัญหาอาจส่งผลกระทบ ระยะยาวต่อคุณภาพการศึกษาและผู้เรียน เนื่องจากเป็นผู้สอนที่ไม่มีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และยังไม่ได้มีใบอนุญาตประกรอบวิชาชีพครูตามกฎหมาย

สรุป คือ การอบรม 7 โมดูล นี้ ให้สิทธิเฉพาะคนที่ไม่มีโอกาส แต่อยู่ในระบบแล้ว ก็คือ จบการศึกษาจากคณะอื่น ๆ ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ครู ในสถานศึกษา ของรัฐ / เอกชน แล้วเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม ชมคลิปข่าว รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 9/2566 ประจำวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 (ช่วงเวลา 1:18:00 เป็นต้นไป)

คลิกชมคลิปที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก OBEC Channel 

 

ข่าวการศึกษา โดย ครูประถม. เพื่อส่งเสริมครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเกียวการส่งเราจึงเตรียม ข่าวการศึกษา สื่อการสอน การเลื่อนวิทยฐานะ ข่าวการสอบบรรจุครูผู้ช่วย การสอบโอเน็ต และข่าวสารอื่นๆที่เกี่ยวกับการศึกษา

ลงข่าว,ฝากข่าวเปิดรับสมัครครู,ครูอาสา,ค่ายกิจกรรมฟรี

Related news