Take a fresh look at your lifestyle.

รวบรวม 22 ชุดความรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริ

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ขอนำเสนอ “ชุดความรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และโครงการพระราชดำริ” สำหรับการขับเคลื่อนแผนปฎฺิบัติธำรงรักษาสถาบันหลักของชาติ พ.ศ.2564-2570 ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1.บ้านเมืองสุจริต

คลิกที่นี่

2.รัชกาลที่ 1-10 

คลิกที่นี่

3.อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 (นางเลิ้ง)  

คลิกที่นี่

4.สารคดีจิตอาสา EP 1. ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน 

คลิกที่นี่

5.จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน  

คลิกที่นี่

6.เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์  

คลิกที่นี่

7.สารคดีเฉลิมพระเกียรติโครงการหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อผู้พิการ 

คลิกที่นี่

8.เดอะไดอารี่ ตอนที่ 22 บางกอกราชธานีใหม่ 

คลิกที่นี่

9.จิตอาสา จะต้องปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่าง ปฏิบัติตามพระบรมราชปณิธาน  

คลิกที่นี่

10.น้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  

คลิกที่นี่

11.ตามรอยพระราชกรณียกิจ รัชกาลที่ 9 กับการแก้ปัญหาน้ำทาวมอย่างยั่งยืน  

คลิกที่นี่

12.สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตอน 50 ปี โครงการหลวง  

คลิกที่นี่

13.เรื่องราวความจริง EP.3 โคกหนองนา กับ อ.ยักษ์  

คลิกที่นี่

14.การ์ตูนอนิเมชั่น 40 ทฤษฎีใหม่ ตอน จากภูผา สู่มหานที ขุดสระเก็บกักน้ำ 

คลิกที่นี่

15.วันดินโลก 5 ธันวาคม  

คลิกที่นี่

16.ต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริ ฝนหลวง  

คลิกที่นี่

17.วันดินโลก 5 ธันวาคม พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดิน  

คลิกที่นี่

18.ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กับการก่อตั้งสยามไบโอไซเอนซ์  

คลิกที่นี่

19.ตามรอยพระราชา 5 ธันวาคม 

คลิกที่นี่

20.จิตอาสา คือ จิตสำนึกเพื่อส่วนร่วม  

คลิกที่นี่

21.พระมหากษัตริย์ไทย ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจไทย 

คลิกที่นี่

22.จิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ 

คลิกที่นี่

 

ที่มา โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

 

ความเห็นถูกปิด

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี