วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่ ไล่จากบนลงล่าง ไม่ต้องเรียงลำดับเอง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ขอนำเสนอ วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่ ไล่จากบนลงล่างได้ด้วย! ไม่ต้องเรียงลำดับเอง

วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่ จากเดิมที่พิมพ์แบบสลับวัน สลับลำดับเลข ให้แก้เป็นแบบเรียงลำดับ สามารถทำได้ทันที ไม่ต้องเรียงลำดับเอง หรือพิมพ์ใหม่ตั้งแต่ต้น ช่วยประหยัดเวลาในการพิมพ์ได้มากเลย

Advertisements

 

วิธีเรียงลําดับข้อมูลใน Word ทั้งเรียงลำดับชื่อ ลำดับเลข ลำดับวันที่

จากวันอาทิตย์ – เสาร์ ให้แสดงแบบเรียงตัวอักษร สามารถทำได้โดย ลากคลุมข้อความทั้งหมด แล้วคลิกปุ่ม เรียงลำดับ

 

 

คลิกที่ ตกลง

เพียงเท่านี้ก็จะสลับเป็นเรียงตามตัวอักษรออกมาแล้ว

นอกจากนี้ยังสามารถสลับหมายเลขที่เรียงไม่เป็นลำดับ ให้มาเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก หรือจะปรับมากไปหาน้อยได้ด้วย

ในส่วนวันที่ ก็ทำตามขั้นตอนเดิมคือ ลากคลุมข้อความ จากนั้นคลิก เรียงลำดับ เหมือนขั้นตอนแรกๆ

Advertisements

ก็จะได้วันที่แบบเรียงตามจากเก่าสุดไปใหม่สุดด้วยเลย ไม่ต้องมาเรียงก่อนพิมพ์อีก

Comments are closed.