Take a fresh look at your lifestyle.

วิธีการกดเข้าดูข้อความเห็นของกรรมการประเมิน DPA

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ขอแนะนำวิธีการกดเข้าดูข้อความเห็นของกรรมการประเมิน DPA  กรณีคุณครูผ่านการประเมิน และกรณีคุณครูไม่ผ่าน “ไม่อนุมัติ” ไปดูกันเลยจ้า

วิธีดูข้อสังเกตกรรมการ 
  • เข้าระบบ DPA ของโรงเรียน
  • ตรวจสอบที่ซองจดหมาย

การกดเข้าดูข้อความเห็นของกรรมการประเมิน DPA

  • กรณีคุณครูผ่านการประเมิน “รับรองผลการประเมินผลงานแล้ว” รอคำสั่งจากเขตพื้นที่ ต่อไป
  • กรณีคุณครูไม่ผ่าน “ไม่อนุมัติ” ให้ครูดูข้อความเห็นของกรรมการประเมิน ปรับแก้ไข แล้ว หากคุณครูพร้อมส่ง

สามารถส่งได้ทันทีเมื่อทราบผลการประเมิน

สุดท้ายนี้ เป็นกำลังใจให้คุณครูทุกท่านนะคะ ผลจะออกมาเป็นเช่นไรขอให้เราก้าวหน้าต่อไปค่ะ เพื่ออนาคตสดใสของครูทุกคน

ที่มา ครูสายบัว

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี