วันจันทร์, พฤษภาคม 27, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2566

ก.ค.ศ.ออกหนังสือด่วนที่สุด ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วย 2566

วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ขอนำเสนอ ว16/2566 หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2566

สำนักงาน ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 16 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566
เรื่อง หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน เพื่อใช้สมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.6/ว 14 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2566

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้ส่วนราชการและหน่วยงานการศึกษา ทราบและถือปฏิบัติ โดยข้อ 3.3 ของหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ดังกล่าว กำหนดว่าผู้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันฯ ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ นั้น

ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เพื่อให้เป็นการรักษาสิทธิของผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ และคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2566 และเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯและการคัดเลือกฯ ถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงมีมติว่า หลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอน ซึ่งใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบแข่งขันและการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย มีดังนี้

  1. หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565
  2. หนังสือรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งหากในวันบรรจุและแต่งตั้งสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาไม่สามารถออกใบอนุญาตตามที่ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2565 กำหนดได้ทัน ให้สามารถใช้หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดังกล่าวเพื่อประกอบการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้

สำหรับหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ไม่สามารถนำมาใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครสอบแข่งข้นฯ และคัดเลือกฯ เนื่องจากเป็นเอกสารที่คุรุสภาออกให้แก่ผู้ไม่มีคุณสมบัติในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ซึ่งเป็นการอนุญาตให้เฉพาะบุคคลเฉพาะสถานศึกษาที่ขออนุญาต

 

ที่มา สำนักงาน ก.ค.ศ.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี