วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษา ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสถานศึกษา

 ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสถานศึกษา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ขอนำเสนอ ร่วมด้วยช่วยกัน ผลักดันโรงเรียนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในสถานศึกษา

จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ที่ออกตามความ พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ (รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า หรือ Electronic Cigarettes) โดยกำหนดให้โรงเรียน เป็นสถานที่สาธารณะ ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด

ดังนั้น จึงกำหนด 7 มาตรการที่จะทำให้โรงเรียนต่าง ๆ เป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ คือ

  1. กำหนดนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดสู่การปฏิบัติจริง
  2. บริหารจัดการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยมีการสำรวจข้อมูล และติดตามผลดำเนินการ
  3. จัดสภาพแวดล้อมตามกฏหมายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ติดเครื่องหมายห้ามสูบบุหรี่บริเวณทางเข้าโรงเรียน และเฝ้าระวังไม่ให้มีการสูบบุหรี่ในโรงเรียน
  4. สอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการจัดการเรียนรู้ ด้วยการจัดกิจกรรมทั้งในหลักสูตร และนอกหลักสูตร
  5. นักเรียนมีส่วนร่วมขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดบุหรี่ เช่น การรณรงค์ที่บ้าน และชุมชนปลอดบุหรี่
  6. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ ด้วยการคัดกรอง และติดตามนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ พร้อมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  7. มีกิจกรรมร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เช่น ขอความร่วมมือร้านค้าในชุมชนไม่ขายบุหรี่ให้กับเยาวชน และการผลักดันให้ผู้นำชุมชนมีนโยบายสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดบุหรี่

มาตรการทั้ง 7 นี้ จะเป็นเสมือนเครื่องมือที่จะคอยช่วยให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ได้ ที่จะเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่แล้ว ยังจะเป็นโอกาสที่จะช่วยนักสูบหน้าใหม่ที่เป็นเด็กและเยาวชนมากขึ้นด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://shorturl.asia/jMCse

ที่มา ศธ. 360 องศา

 

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี