วันพุธ, พฤษภาคม 29, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาเปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. 300 อัตรา รับสมัคร21-27พ.ย.61

เปิดสอบครูผู้ช่วย กทม. 300 อัตรา รับสมัคร21-27พ.ย.61

         ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2561

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

1) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,050 บาท

2) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,800 บาท

3) ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,800 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ

  1. ผู้สมัครสอบแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษษ พ.ศ.2554
  2. ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  3. พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครสอบหรือเข้าสอบแข่งขัน

การรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ ttps://teacherbkk.thaijobjob.com 

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย

  1. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
  2. ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท

ตามวันเวลาที่กำหนดและได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวัน เวลาที่กำหนด 

***โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ดาวน์โหลด รายละเอียดการรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม https://teacherbkk.thaijobjob.com/

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี