Take a fresh look at your lifestyle.

อบรมออนไลน์ EP. 9 เรื่อง FILM MAKER: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา

วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ EP. 9 เรื่อง FILM MAKER: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา คุณครูที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี จากลิ้งก์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

(EP.9) FILM MAKER: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม

กรณีศึกษา “นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม”

วันที่จัดงานเสวนา :: วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

เวลา :: 18.00 – 20.30 น.

ผู้ร่วมเสวนา

เจ้าขององค์ความรู้ ::

นางสุธีรัตน์ ผาผาย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านท่ากรวด จังหวัดลพบุรี

ผู้ร่วมแลกเปลี่ยน ::

1. ผศ.ดร.นฤมล แสงพรหม อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

2. นายเชิดชัย แสนสุด นักวิชาการศึกษา ศูนย์ SEAMEO STEM-ED

ผู้เชื่อมโยงประเด็น ::

ผศ.ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

จำนวนผู้เข้าร่วมเสวนา :: 3,000 คน

ตัวอย่างเกียรติบัตรจากคุรุสภา

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

ที่มา คุรุสภา

You might also like

Comments are closed.

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี