วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาปลัด ศธ. ‘อรรถพล’ ลงนามคำสั่งฯ ปรับโครงสร้างองค์กร สป.ศธ. ตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล-กองบริหารการคลัง-กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ปลัด ศธ. ‘อรรถพล’ ลงนามคำสั่งฯ ปรับโครงสร้างองค์กร สป.ศธ. ตั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคล-กองบริหารการคลัง-กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 ขอนำเสนอ นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2556 เรื่อง จัดตั้งหน่วยงานใหม่ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ได้แก่

  • กองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)
  • กองบริหารการคลัง (กค.)
  • กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ (กผป.)

เพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นประสิทธิภาพการทำงาน ไม่เพิ่มอัตรากำลัง ไม่เพิ่มงบประมาณ

“การจัดตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่ครั้งนี้ ทั้ง 3 กอง จะแยกออกมาจากสำนักอำนวยการ สป.ศธ. คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานคลังและสินทรัพย์ และกลุ่มสารนิเทศ โดยมีการแบ่งโครงสร้างงานภายใน จัดกรอบอัตรากำลัง ส่วนสถานที่ปฏิบัติงานจะตั้งอยู่ที่เดิม และให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปด้วย จึงไม่เป็นการเพิ่มคน และไม่เพิ่มงบประมาณ ส่งผลให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหาร และการจัดการศึกษาของ สป.ศธ. ในภาพรวม และเพื่อความเหมาะสมในการขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย” นายอรรถพล กล่าว

ที่มา ศธ.360 องศา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี