วันอาทิตย์, พฤษภาคม 26, 2024
หน้าแรกสื่อการสอนสสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 22 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ สสวท. ชวนครูดาวน์โหลดฟรี “คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษา” ตัวช่วยจัดการเรียนรู้บูรณาการ วิทย์ คณิต เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ชวนคุณครูดาวน์โหลดฟรี คู่มือกิจกรรมสะเต็มศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้โรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในรูปแบบของกิจกรรมตามศักยภาพและพัฒนาการของผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลายหัวเรื่อง เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะต่าง ๆ ไปใช้ในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวัยได้ต่อไป

 

ดาวน์โหลดใช้งานฟรีได้ที่ คลังความรู้ SciMath สสวท.  
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี