วันพุธ, มิถุนายน 19, 2024
หน้าแรกครูประถมพัฒนาครูอบรมย้อนหลัง! งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 1 และ เฟส 2 รับเกียรติบัตรทันที โดยคุรุสภา

อบรมย้อนหลัง! งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 เฟส 1 และ เฟส 2 รับเกียรติบัตรทันที โดยคุรุสภา

วันที่ 26 กันยายน 2566 ขอนำเสนอ อบรมย้อนหลัง งานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 รับเกียรติบัตรทันที 10 หลักสูตร โดยคุรุสภา

ขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนร่วมงานประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 การประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2566 (KSP Webinar 2023) ภายใต้แนวคิด “The Professional Education Hub: Smart Educators” จัดเต็ม 2 เฟส ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 10 กันยายน 2566” มีเกียรติบัตรรับรอง ใช้ประกอบการต่ออายุ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้

สำหรับผู้ที่พลาดการเข้าร่วมอบรม Ep 1 – Ep 4 สามารถรับชม บันทึกการประชุมย้อนหลัง เพื่อรับเกียรติบัตร (รับชมตามเกณฑ์ ที่คุรุสภากำหนด และทำแบบสอบถามหลังการรับชม)

(EP.1) นวัตกรรม TECHNOLOGY ในมิติของการนิเทศกรณีศึกษา “แอปพลิเคชันบันทึกนิเทศการศึกษาออนไลน์ (ONLINE SUPERVISION APPS: OSA)”

(EP.2) สะเต็มศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ สู่ SDGS กรณีศึกษา “การจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการด้วยสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาสมรรถนะการสืบสอบทางวิทยาศาสตร์ เชิงสร้างสรรค์โดยใช้บริบทของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGS) เป็นฐานในหน่วยการเรียนรู้”

(EP.3) เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม กรณีศึกษา “เรียนปนเล่น เน้นกิจกรรม นำสู่ความพอเพียง ตามแนวคิดเรกจิโอ เอมิเลีย เพื่อพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย”

(EP.4) สอนวรรณคดีอย่างไร ให้เด็กคิด กรณีศึกษา “การสอนวรรณคดีเพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6”

(EP.5) นวัตกรรมบริหารบนฐานเทคโนโลยี กรณีศึกษา “บ้านพักครู ออนไลน์” BY MTP” โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี”

(EP.6) ลับคมคุณธรรมนำสู่ฐานทักษะชีวิต กรณีศึกษา “ยอดเยี่ยมคุณธรรม นำควนเคี่ยมเป็นเลิศ ด้วย 191 โมเดล (หนึ่งเก้าหนึ่งโมเดล) โรงเรียนวัดควนเคี่ยม”

(EP.7) SAVE OUR PLANET: บนฐานการเรียนรู้ กรณีศึกษา “ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ คาร์บอนต่ำ”

(EP.8) วิจัยด้วยใจ: จิตตปัญญาศึกษานำพาสู่ความสำเร็จกรณีศึกษา “การพัฒนารูปแบบการสอน SATI MODEL บูรณาการจิตตปัญญาศึกษาควบคู่การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หลักธรรมนำชีวี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”

(EP.9) FILM MAKER: นวัตกรสร้างเสริมคุณธรรม กรณีศึกษา “นวัตกรรมการผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรม”

(EP.10) ชุมชนเป็นฐาน สร้างงาน สร้างรายได้ กรณีศึกษา “รักษ์ป่ารักน่าน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างโอกาสการเรียนรู้สู่กาแฟทุ่งช้างแบบครบวงจร”

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์

คลิกที่นี่

 

วิธีการอบรมและรับเกียรติบัตร

Step 1 :: กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสมาชิก

Step 2 :: กดลงทะเบียนงานเสวนาที่สนใจ

Step 3 :: รับชมวิดีโอจนจบ

Step 4 :: ทำแบบประเมินหลังอบรม

Step 5 :: คลิกโหลดเกียรติบัตร

** การลงทะเบียนงานเสวนาจะสำเร็จเมื่อท่านได้รับ E-mail ยืนยัน

อ่านคู่มือการใช้งาน

คลิกที่นี่

หรือผ่านแอปพลิเคชัน OnePlatform ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ IOS และ Android สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านแชทถามตอบของ เว็บไซต์ https://ksp-onebinar.one.th หรือแอปพลิเคชัน OnePlatform.

 

ที่มา คุรุสภา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี