วันศุกร์, กรกฎาคม 12, 2024
หน้าแรกข่าวการศึกษาศธ. หารือยูเนสโก พลิกโฉมการศึกษาไทย ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

ศธ. หารือยูเนสโก พลิกโฉมการศึกษาไทย ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 ขอนำเสนอ ศธ. หารือยูเนสโก พลิกโฉมการศึกษาไทย ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ให้การต้อนรับ Ms. Soohyun Kim ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และ Ms. Rika Yorozu หัวหน้าสำนักงานบริหารและผู้ประสานงานโครงการระดับภูมิภาค ที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผอ.ยูเนสโก กรุงเทพฯ (เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566) ที่ผ่านมา พร้อมหารือด้านประเด็นการศึกษา โดยมี นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ ห้องดำรงราชานุภาพ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสที่นางสาวซูฮย็อน คิม ได้เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กรุงเทพฯ นางสาวซูฮย็อน คิม กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำหรับโอกาสในการเข้าพบหารือ และการต้อนรับอย่างอบอุ่นในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้การสนับสนุนอาคารที่สวยงามเพื่อเป็นที่ตั้งของสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และในโอกาสดังกล่าวได้กล่าวชื่นชมประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติ และหวังว่าประเทศไทยจะพิจารณาผลักดันประเด็นด้านความร่วมมือระหว่างองค์การยูเนสโกกับอาเซียนในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโกเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาในอาเซียนที่เข้มแข็งยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการแสดงบทบาทนำในฐานะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนในปี 2567

ในโอกาสดังกล่าวผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวชื่นชมนโยบาย “เรียนดี มีสุข” ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับโครงการ Happy School ขององค์การยูเนสโกที่ได้มีการดำเนินโครงการนำร่องไปแล้วเมื่อปี ๒๕๖๒ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยพัฒนาต่อยอดแนวคิดดังกล่าวสู่โรงเรียนต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น โดยพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการต่อไป นอกจากนี้ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการด้วยดีเช่นเคยในการจัดการประชุมเปิดตัวสรุปรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลกในระดับชาติ ช่วงต้นปี 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ที่ให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ และจะยึดมั่นการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานขององค์การยูเนสโกต่อไป ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไทยที่ได้ให้โอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย พร้อมเชื่อมั่นว่าภายใต้การนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะช่วยยกระดับการศึกษาได้ทัดเทียมกับนานาประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกต่อไป

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments

QR Code Generator | สร้างรหัส QR ของคุณได้ฟรี - สร้าง QR Code ออนไลน์อย่างง่ายและฟรี